Németország szerte Nr. 1 erotikus munka és bérlés lehetöség
Németország szerte Nr. 1 erotikus munka és bérlés lehetöség
powered by
Language icon for GermanyLanguage icon for United-KingdomLanguage icon for FranceLanguage icon for SpainLanguage icon for ItalyLanguage icon for RussiaLanguage icon for PolandLanguage icon for Czech-RepublicLanguage icon for HungaryLanguage icon for BulgariaLanguage icon for Romania

Lakások adózása

Bundesweit
Információk
Piactér
Rész:
Tanácsadás / Segítség 
Összes információ megjelenítése

A prostituciós iparágat üzemeltetök keresete illetve jövedelme ugyanúgy mint más vállalkozásnál az általános érvényes törvények szerint adózik. Ebben az esetben a tényleges szerzödésszerint gyakorlati megvalósitás a döntö, ennek megfelelöen történik az adózási besorolás. 1, Üzemeltetö Ha valaki mint egy prostituciós hely üzemeltetöje lép fel , és például reklámot csináltat és az összes az ügyfelek által elvárt szolgáltatást kinálja, úgy ö ebben az esetben üzemeltetönek minösül. Egy ilyen személy számla adási kötelezettség alatt áll. Ez azt jelenti , hogy az összes bevételéröl és kiadásáról teljes, idörendi pénztárkönyvet kell vezessen irásban és azokat 10 évig visszamenöleg megörizze. Ezenkivül az üzemeltetönek le kell jelentenie havonta az elözetesen becsült forgalmiadót, munkabér adót ugyanúgy mint az éves forgalmi adó bevallást, jövedelemadó bevallást, nyereségröl szóló tájékoztatást és iparüzési adó bevallást. Ezeket a dokumentumokat elektronikus úton kell az illetékes adóhivatalnak benyújtani. Alapvetöen minden egyes üzemeltetö ,mint szolgáltató vállalkozó valamennyi vállakozásával összefüggö forgalmat , bérleti dij, belépö dij, ital értékesités é ssegédanyagok hozzászámitanak. Ehhez hozzá számitódik a prostituláltak teljes megcélzott forgalma. Ez az összeg forgalmi adó és jövedelem adó köteles. Mint üzemi kiadásokat az prostitúciós iparág üzemeltetöje a fizetéseket tovább hárithatja az erotikus szolgáltatást nyújtó felé. Ez akkor engedélyezhetö ha az adóhivatalnál az alkalmazott személye adott. Amennyiben nem ismert a személy úgy az üzemi költségek levonása elutasitható A prostituláltak számára két tevékenységi viszony lehetséges: a szolgáltatásikat, mint egyéni vállakozó vagy mint alkalmazott nyújtják A második esetben az üzemi folyamatban integrálódtak éshelyhez , idöhöz, idötartamhoz és kivitelezés módjához kötöttek. Az üzemeltetönek a munkavállaló számára az adóhivatal felé munkabér adót kell fizetnie - teljesen mindegy hogy az mint prostitulált, pultos, takaritó vagy házmester van alkalmazva. Az alkalmazottak elektronikus adólevonása a szövetségi központi hivatalnál lehivható és a munkavállaló bérszámlájára kell áttenni, ezáltal a behajtandó adó mértéke ismertté válik. Továbbá a társadalom biztositási kötelezettségeket a mindenkori Betegbiztosítónak meg kell fizetni. 24.500 € nyereségtöl az üzemeltetö köteles iparüzési adót is fizetni. Bérbeadó - Föbérlö Bérbeadónak - Föbérlönek minösül az a személy, aki csupán egy tárgyat ( jelen esetben egy lakóhelységet ) erotikus szolgáltatást nyujtónak bérleti dij fejében vagy egyéb ellenszolgáltatásért cserébe rendelekezésre bocsájt és kifelé nem mint üzemeltetö vagy prostitucós helység tulajdonosa lép fel. A bérbeadás - a helység rövid idöre történö átadása, ugyanúgy mint az ügyféllel történö kapcsolat felvétel támogatása szervezöi eljárás által adókötelesnek minösül. Ennek értelmében a Bérbeadó köteles a prostitulált részére számlát adni illetve bérleti szerzödést kiállitani és egy másod példányt 10 évig megörizni. A dokumentumnak a következö adatokat kell tartalmaznia: • A bérbeadó és a prostitulált teljes nevét , cimét • A Bérbeadó adószámát • A kiállitás dátumát • Folyamatosságot követö számla számot • A számlában szereplö szolgáltatás idöpontját és módját • A dijazást, adókulcsát, ugyanúgy min a dijazásra esö adóösszegét. Az adatok megfelelö idöben történö kiállitása elleni szabálysértést illetve a fent emlitett 10 éves megörzési kötlezettség elmulsztását az adóhatóság mint szabálysértési kihágást pénzbüntetéssel büntetheti. Az adatok hitelességért nem vállalunk garanciát , változhatnak.
A részletek elolvasása

Információk
Piactér
Rész:
Tanácsadás / Segítség 
Mentés kedvencként
Bundesweit